Welzijnsdashboard Venserpolder

Deze drie onderwerpen zijn het belangrijkst volgens de buurtbewoners. Bij elk onderwerp staat hoeveel bewoners daar al tevreden over zijn.

Gezonde
levensstijl

Bewoners vinden gezond eten en sporten belangrijk voor hun welzijn. Ook vinden zij genoeg vrije tijd hebben belangrijk om gezond te leven. Hier ziet u of bewoners tevreden zijn over de mogelijkheden die Venserpolder biedt om te sporten en gezond te eten. En over hun hoeveelheid vrije tijd.

Financiële
gezondheid

Financiële gezondheid is een belangrijk onderwerp voor bewoners in Venserpolder. Hier ziet u of bewoners rondkomen van hun inkomsten (uit werk of een uitkering). En of zij hun maandelijkse lasten kunnen betalen zonder financiële problemen te krijgen.

Buurt-activiteiten

Buurtactiviteiten in Venserpolder
zijn voor veel bewoners van grote
waarde. Hier ziet u of bewoners
vinden dat er genoeg
buurtactiviteiten zijn. En of de
bestaande buurtactiviteiten
aansluiten bij waar bewoners
behoefte aan hebben.

52%

is ontevreden
over sport en
gezond eten

68%

is ontevreden
over hoeveelheid
vrije tijd


47%

komt niet
goed rond57%

ervaart
financiële
problemen


51%

wordt niet voorzien
in behoeften68%

mist activiteiten
in de buurtGeheel beeld van Venserpolder

In totaal zijn er 16 onderwerpen, die samen een dashboard vormen. Dat geeft een beeld hoe het gaat met Venserpolder. 

Zo is, onder andere, te zien dat het goed gaat op het gebied van politieke participatie, maar minder goed gaat op het gebied van economische activiteit. De tevredenheid met gemeentelijk beleid scoort het slechtst. 

 

Zelf aan de slag

Als buurtbewoner kunt u zelf in gesprek te gaan met de (lokale) overheid en andere belanghebbenden. Dan kunt u deze cijfers meenemen en bespreken. Voor de handigheid hebben we van de drie belangrijkste onderwerpen een vel gemaakt. Daarop staan meer cijfers, bijv. per leeftijd of opleidingsniveau. 

 

Van september t/m november 2023 was er het experiment van de Venserpolder dialogen. Bewoners gingen oefenen in het voeren van gesprekken over deze gegevens.

 

Totstandkoming

 Deze gegevens zijn in het najaar 2022 gemeten door een groep bewoners en UvA-onderzoekers. Het dashboard wordt jaarlijks vernieuwd om de visie van de lokale bewoners en de metingen actueel te houden.