Welzijnsdashboard Venserpolder

Hoe werkt de grafiek?

Onderstaande grafiek geeft de 16 gevonden variabelen en de bijbehorende scores weer. De scores zijn gegeven op een schaal van 1 tot 5 met 1 als zeer slecht en 5 als zeer goed. Door middel van de verschillende groottes en kleuren wordt geduid wat de aandachtsgebieden zijn in de wijk. 

Zo is, onder andere, te zien dat het goed gaat op het gebied van politieke participatie, maar minder goed gaat op het gebied van economische activiteit. De variabele over tevredenheid met gemeentelijk beleid heeft de slechtste score. Elk van deze variabelen wordt weer ondersteund door verschillende indicatoren. 

"Meldingen over afval op straat worden vaak niet (snel) opgevolgd door de gemeente. Dat vind ik vervelend

Onderzoeksresultaten

In de onderzoeksresultaten staat met welke indicatoren we deze 16 variabelen hebben gemeten. Daar staan ook cijfers per demografische karakteristiek (leeftijd, opleidingsniveau, etc.). 

Methodologie

Het dashboard wordt jaarlijks vernieuwd om de visie van de lokale bewoners en de bijbehorende welzijnsindicatoren up-to-date te houden. 

Op dit moment zijn wij ook bezig met het bekijken of onderstaand de juiste manier is voor het weergeven van het dashboard. Er worden dialoog sessies gehouden met de bewoners naar aanleiding waarvan de visuele weergave kan worden aangepast.