Welzijnsdashboard Venserpolder

Hoe is het met het welzijn van Venserpolder? Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben samen met bewoners gemeten wat zij belangrijk vinden. Deze drie onderwerpen zijn het belangrijkst volgens de buurtbewoners:

Gezonde
levensstijl

Financiële
gezondheid

Buurt-activiteiten

52%

is ontevreden
over sport en
gezond eten


68%

is ontevreden
over hoeveelheid
vrije tijd


47%

komt niet
goed rond57%

ervaart
financiële
problemen


51%

wordt niet voorzien
in behoeften68%

mist activiteiten
in de buurtHet welzijn van Venserpolder

In totaal zijn er 16 onderwerpen, die samen een Dashboard vormen. Dat geeft een beeld hoe het gaat met Venserpolder.

Aan de percentages zie je hoeveel bewoners er al tevreden over zijn. Zo is onder andere te zien dat het goed gaat met politieke participatie. Maar het gaat minder goed met economische activiteit. De tevredenheid met gemeentelijk beleid scoort het slechtst.

Zelf aan de slag

Als buurtbewoner kun je zelf in gesprek te gaan met de gemeente en andere organisaties. En deze cijfers meenemen en bespreken. Voor de handigheid hebben we van de drie belangrijkste onderwerpen een vel gemaakt. Daarop staan meer cijfers, bijvoorbeeld per leeftijd of per opleidingsniveau.

Van september tot en met november 2023 was er het experiment van de Venserpolder Dialogen. Bewoners gingen oefenen met gesprekken over deze gegevens.

Totstandkoming

Deze gegevens zijn in het najaar 2022 gemeten door een groep bewoners en UvA-onderzoekers. We vernieuwen het Dashboard regelmatig om de visie van de lokale bewoners en de metingen actueel te houden.

Berichten en updates

Kinder Welzijnsdashboard

De vraag, ‘Wat betekent welzijn?’ staat centraal binnen het Welzijnsdashboard project. In de zoektocht naar een menselijker economisch meetinstrument voor welzijn, is het project gestart in

Lees verder »

De Venserpolder dialogen

Op maandag 22 mei 2023 heeft het team van lokale experts en onderzoekers een eerste Venserpolder Dialoog sessie bijgewoond. De dialoog werd begeleid door Roos

Lees verder »