Rapportage


Verkennende studie Amsterdam Welzijnsindex

Gepubliceerd op 12 Januari 2021 door Dr Nicky Pouw, Dr Hebe Verrest & Jennifer van Beek | Universiteit van Amsterdam
Dit rapport bevat de resultaten van een verkenende studie naar de toegevoegde waarde van een Welzijnsindex voor de stad Amsterdam. 

Voorpagina van het onderzoeksrapport

Vergelijking Welzijnsdashboard & Monitor Brede Welvaart

Gepubliceerd op 4 juli 2023 door Ivan Valencia-Saez, Jennifer van Beek en Nicky Pouw | Universiteit van Amsterdam
Deze one-pager legt het verschil tussen het Welzijnsdashboard en de Monitor Brede Welvaart uit.

Het voedselbank rapport: Evaluatie van de welzijnsimpact van de informele voedselbank in Amsterdam, Venserpolder.

Gepubliceerd op 24 Oktober 2023 door Ivan Valencia-Saez | Universiteit van Amsterdam. Dit rapport laat een bredere welzijnsimpactmeting zien van de informele Voedselbank van stichting South East Stars in Amsterdam, Venserpolder. Door verder te kijken dan enkel de materiele functies van een (informele) voedselbank, geeft dit rapport concrete voorstellen voor het breder meten van de impact van voedselbanken. In het rapport wordt duidelijk dat ook belangrijke relationele en subjectieve aspecten van welzijn worden bevordert, die vaak niet worden belicht in doorgaans traditionele economische rapportages.