Gebruik van het Welzijnsdashboard

Bewoners herkenden zichzelf niet in de cijfers

Bewoners voelden zich onvoldoende gezien en gehoord door de gemeente.
Die voerde projecten voor wijkverbetering vaak uit zonder dat de bewoners mee deden. Ook herkenden bewoners zichzelf niet in de cijfers over economie en welvaart. Ze zagen hun eigen leven niet terug.

Samen met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam slaan zij de handen ineen om een Welzijnsdashboard te maken. Bewoners geven aan wat ze nodig hebben en wat zij belangrijk vinden. Dit bepaalt wat de onderzoekers meten. Zo ontstaat een goed beeld van het welzijn in de wijk.

Een Welzijnsdashboard helpt lokale ambtenaren en andere organisaties bij het maken van beleid. Zo kunnen zij de juiste acties ondernemen om het leven van bewoners te verbeteren. En de resultaten daarvan in de gaten houden.

"Alle (afhaal)restaurants verkopen voornamelijk fastfood"

Dialoog tussen bewoners en overheid

Een Welzijnsdashboard is een hulpmiddel. Het geeft bewoners de cijfers in handen. Bijvoorbeeld over gezondheid, onderwijs, sociale interacties of de omgeving. Op een manier dat zij daarmee aan de slag kunnen.

Zo kunnen buurtbewoners in gesprek gaan met de gemeente en andere organisaties. We organiseren Dialoogsessies voor buurtbewoners om dit te oefenen. En van elkaar te leren (‘capaciteitsopbouw’). Samen werken we aan oplossingen voor een betere buurt!