Gebruik van het Welzijnsdashboard

Bewoners herkenden zichtzelf niet in de huidige cijfers

Bewoners voelden zich onvoldoende gezien en gehoord door de Gemeente. 
Projecten voor wijkverbetering werden vaak uitgevoerd zonder dat de bewoners daar direct bij betrokken waren. Bovendien zien bewoners hun dagelijkse leven niet terug in de cijfers over economie en welvaart in hun wijk en stad. 

Samen met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam slaan zij de handen ineen om een Welzijnsdashboard te co-creëren. Door te leren van elkaar (capaciteitsopbouw) zijn de bewoners in staat om zelf te bepalen welke behoeften en prioriteiten gemeten moeten worden om een beeld te geven van welzijn in de wijk. 

Het Welzijnsboard speelt vervolgens een rol bij het maken van beleid, en het bedenken en monitoren van initiatieven om het leven van de bewoners te verbeteren. 

"Alle (afhaal)restaurants verkopen voornamelijk fastfood"

Bewoners en (lokale) overheid in dialoog

Het Welzijnsdashboard is een hulpmiddel dat inzicht biedt in verschillende aspecten die van invloed zijn op het welzijn van mensen. Met behulp van grafieken, tabellen en andere visuele weergaven wordt informatie verzameld en gepresenteerd op een toegankelijke manier.

Het geeft een breed scala aan gegevens weer, zoals gezondheidsindicatoren, onderwijsprestaties, sociale interacties en omgevingsfactoren.

Met behulp van het dashboard kunnen bewoners gesprekken aangaan met de (lokale) overheid en andere belanghebbenden in de wijk. Deze Dialoogsessies helpen weer met verdere capaciteitsopbouw en geven vorm aan het in gebruik nemen van het dashboard.