Welzijn is meer dan economie

Inzichten in het dagelijks leven

Op het welzijnsdashboard wordt economische groei niet als de belangrijkste maatstaf beschouwd om te bepalen hoe een wijk, stad of land zich ontwikkelt. Wat vooral van belang is, zijn verschillende aspecten die het dagelijks leven van mensen beïnvloeden. Dit wordt ook wel multidimensionaal welzijn genoemd en sluit aan bij recent onderzoek op het gebied van economie en welzijn.

Het welzijnsdashboard biedt niet alleen waardevolle informatie, maar het is ook een democratisch instrument. Het stelt wijkbewoners en andere belanghebbenden in staat om gezamenlijk prioriteiten voor de wijk vast te stellen, te bewaken en te realiseren. Dit gebeurt in samenwerking met bewoners, bestuurders en uitvoerders.

ballon_groen

"Er mist een openbare plek buiten om gezellig samen te komen"

Multi-dimensionaal welzijn

In dit project wordt welzijn op een brede manier geïnterpreteerd. We kijken naar verschillende aspecten die invloed hebben op het welzijn van mensen. Het omvat niet alleen materiële aspecten, maar ook subjectieve en relationele elementen.

Door deze multidimensionale benadering van welzijn kunnen we een completer beeld krijgen van de behoeften en situatie van mensen.

Materieel welzijn

Materieel welzijn verwijst naar de middelen en hulpbronnen die mensen nodig hebben in hun dagelijks leven. Denk hierbij aan basisbehoeften zoals voedsel, onderdak en inkomen. We onderzoeken in hoeverre inwoners toegang hebben tot deze middelen en in hoeverre ze voldoen aan hun behoeften.

Subjectief welijn

Subjectief welzijn richt zich op de ervaringen en percepties van mensen met betrekking tot hun welzijn en de lokale economie. Het gaat om hoe mensen hun eigen welzijn beoordelen en hoe ze de economische situatie in hun omgeving ervaren. Dit is belangrijk omdat het onze emotionele en mentale toestand beïnvloedt.

Relationeel welzijn

Relationeel welzijn heeft te maken met hoe mensen zich verhouden tot anderen in de samenleving. Het gaat om sociale relaties, inclusie en gelijkheid. We onderzoeken of mensen zich verbonden voelen met anderen en of er gelijke kansen en rechten zijn voor iedereen.

"Ik ben al ruim een jaar op zoek naar een baan"

"Gebouwen in de Venserpolder mogen wel wat vrolijker en meer kleur krijgen"

"Vroeger waren er veel meer buurtactiviteiten. Nu is er vooral voor de jeugd heel weinig te doen"