Welzijn is meer dan economie

Inzicht in het leven van bewoners

Hoe bepaal je hoe een wijk, stad of land zich ontwikkelt? In een Welzijnsdashboard kijken we niet alleen naar economische groei. Er zijn veel onderwerpen die invloed hebben op het leven van mensen zelf. Dit noemen we ‘multidimensionaal welzijn’. Het sluit aan bij nieuw onderzoek over economie en welzijn.

Een Welzijnsdashboard geen niet alleen informatie. Het helpt wijkbewoners en andere betrokkenen om samen te bepalen wat belangrijk is. En daar actie op te ondernemen. Dit doen we in samenwerking met bewoners, bestuurders en uitvoerders.

ballon_groen

"Er mist een openbare plek buiten om gezellig samen te komen"

Multi-dimensionaal welzijn

In ons project bekijken we dus breder naar het welzijn van mensen. We letten niet alleen op dingen die je kunt kopen, maar ook op hoe mensen zich voelen en met elkaar omgaan.

Met deze aanpak zien we beter wat mensen echt nodig hebben en hoe tevreden zij zijn over hun leven.

Materieel welzijn

Materieel welzijn gaat over de dingen die je elke dag nodig hebt. Zoals eten, een huis, en geld. We kijken of de mensen deze dingen hebben en of het genoeg is voor wat ze nodig hebben.

Subjectief welzijn

Subjectief welzijn gaat over wat mensen ervaren en hoe zij zich voelen. En wat ze vinden van de economische situatie in hun wijk of stad. Dit is belangrijk omdat het invloed heeft op ons gevoel en onze geest.

Relationeel welzijn

Relationeel welzijn gaat over onze band met andere mensen. Het kijkt naar vriendschappen, of iedereen zich eerlijk behandeld voelt en dezelfde kansen krijgt.

"Ik ben al ruim een jaar op zoek naar een baan"

"Gebouwen in de Venserpolder mogen wel wat vrolijker en meer kleur krijgen"

"Vroeger waren er veel meer buurtactiviteiten. Nu is er vooral voor de jeugd heel weinig te doen"