Methodologie

Hoe en waarom de economie moet veranderen

Het Welzijnsdashboard vloeit voort uit de theorie over welzijnseconomie en een bijbehorend conceptueel kader uit het boek ‘Welzijnseconomie: Hoe en waarom economie moet veranderen’ van Dr. Nicky Pouw. Dit kader vormt de logica van het Dashboard. Het zet menselijk welzijn centraal en erkent de verwevenheid van objectieve en subjectieve waarden (Pouw, 2020). 

Het ontwikkelen van een Welzijnsdashboard beschrijven we hier aan de hand van de wijk Venserpolder.

Bottom-up:
Expertise bewoners speelt sleutelrol

Het Welzijnsdashboard Venserpolder is ontwikkeld via een bottom-up proces waarbij de expertise van bewoners een sleutelrol speelde en er voortgebouwd werd op bestaande krachten en netwerken in de wijk. Lokale samenwerking is ontstaan vanuit het ‘Community Wealth Building’ initiatief wat lokale verankering van economie betoogt waarin het welzijn van bewoners centraal staat (gesteund door Masterplan Zuidoost).  Voor het ontwikkelen van het Dashboard is er samengewerkt met vertegenwoordigers van organisaties en bewoners als lokale experts. Deze groep actieve en betrokken bewoners had al een duidelijke visie op het verbeteren van welzijn en de lokale economie in hun buurt. In een proces van co-creatie hebben wetenschappers en bewoners gekeken hoe deze visie gerealiseerd en de resultaten meetbaar gemaakt kunnen worden.

Interviews, workshops en
co-creatie sessies

Bij dit proces zijn verschillende methoden gebruikt. Als eerste werden er 9 interviews gehouden met vertegenwoordigers van lokale sociale organisaties en initiatieven. Dit gaf ons een eerste indruk van wat welzijn in Venserpolder betekent en waar verbeterpunten liggen.

Als tweede stap werden er workshops georganiseerd waarin lokale experts hebben bepaald welde economische en welzijnsaspecten daadwerkelijk belangrijk zijn in Venserpolder en wat de prioriteiten zijn.

Vervolgens hebben we in samenwerking onderzocht hoe we deze aspecten kunnen meten en hoe een bijbehorend Dashboard eruit zou moeten zien.

ballon_paars

"Het winkelaanbod in Venserpolder is heel schaars. Voor veel producten moet ik 20 minuten lopen."

Vragenlijsten

Op basis van de vastgestelde prioriteiten zijn vragenlijsten opgesteld waarmee op grote schaal gegevens zijn verzameld. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben deze vragenlijsten persoonlijk afgenomen bij 279 bewoners van Venserpolder. Dit heeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve data opgeleverd over welzijn en de lokale economie in Venserpolder.

Welzijnsdashboard Venserpolder

Dit bottom-up proces heeft geleid tot het vormgeven en invullen van het Welzijnsdashboard Venserpolder. Het Dashboard wordt regelmatig vernieuwd om de visie van de lokale bewoners en de bijbehorende welzijnsindicatoren up-to-date te houden. Immers, prioriteiten veranderen met de tijd, mede door wat er al bereikt is en nieuwe uitdagingen die zich voordoen.