Welzijnsdashboard Amsterdam

Meten wat er toe doet

"Economische groei niet als de belangrijkste meetlat voor het welzijn"

Het Amsterdam Welzijnsdashboard is een project waarin buurtbewoners en onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam samenwerken. Het Dashboard laat zien hoe het met bewoners gaat en gebruikt daarvoor variabelen die vanuit het gezichtspunt van bewoners belangrijk zijn.

Het Dashboard speelt vervolgens een rol bij het maken van beleid, en het bedenken en monitoren van initiatieven om het leven van bewoners te verbeteren.

Het project is gestart in de Amsterdamse wijk Venserpolder en wordt momenteel uitgebreid naar andere buurten en stadsdelen in Amsterdam. 

Achtergrond

Op het welzijnsdashboard is economische groei niet de belangrijkste meetlat om te bepalen hoe een wijk, stad of land zich ontwikkelt. Vooral van belang zijn allerlei zaken die het dagelijks leven en welzijn van mensen (direct) beïnvloeden. Dit wordt ook wel multidimensionaal welzijn genoemd, en sluit aan bij actueel onderzoek op het gebied economie en welzijn. Het Dashboard geeft daardoor beter inzicht in hoe het ècht gaat met mensen in wijk, stad of land. Het geeft wijkbewoners en andere belanghebbenden een democratisch instrument in handen om te bepalen welke prioriteiten bewoners, bestuurders en uitvoerders samen voor de wijk kunnen vaststellen, bewaken en realiseren.

Dit sluit goed aan bij de ambities van het huidig stadsbestuur die duurzaamheid, welzijn en participatie van alle burgers nastreeft.

Groepsfoto met onderzoekers van de UvA en de Vrouwen
Groepsfoto met ervaringsdeskundingen uit de Vrouwengroep Venserpolder en onderzoekers
ballon_paars

Waarom en voor wie

Bewoners uit Venserpolder voelden zich onvoeldoende gezien en gehoord door de Gemeente. 
Projecten voor wijkverbetering werden vaak uitgevoerd zonder dat bewoners daar direct bij betrokken waren. Bovendien zien bewoners hun dagelijkse leven niet terug in de cijfers over economie en welvaart in hun wijk en stad. 

Samen met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam sloegen zij de handen ineen om het Welzijnsdashboard te co-creëren. Door te leren van elkaar (capaciteitsopbouw) waren de bewoners in staat om zelf te bepalen welke behoeften en prioriteiten gemeten moeten worden om een beeld te geven van welzijn in de wijk (zie methodologie).

Dit heeft geleid tot een uniek Dashboard. De behoeften en prioriteiten  van bewoners zijn meetbaar gemaakt met behulp van 16 variabelen en 34 indicatoren. Deze geven uitdrukking aan wat het Dashboard volgens de bewoners zou moeten inhouden en doen. Dit maakt het Dashboard tot een menselijker economisch meetinstrument, dat mede wordt beheerd door bewoners zèlf. Op grond van het Dashboard gaan bewonersgroepen Dialoog sessies aan met de (lokale) overheid en andere belanghebbenden in de wijk. Het Dashboard wordt ieder jaar up-to-date gemaakt, hierdoor wordt het unieke karakter behouden.

Toepassing

Veel bewoners in Venserpolder voelen zich niet gezien door de (lokale) overheid en vinden dat interventies de plank vaak misslaan. Ook lokale ambtenaren en andere belanghebbenden worstelen met het vinden en implementeren van de juiste interventies.

Op basis van het Dashboard gaan bewoners, de (lokale) overheid en andere belanghebbenden met elkaar in gesprek middels dialogen. We hopen dat deze dialogen resulteren in het vinden van passende interventies.  

Het Dashboard

Onderstaande grafiek geeft de 16 gevonden variabelen weer met de bijbehorende scores. De scores zijn gegeven op een schaal van 1 tot 5, met 1 als zeer slecht en 5 als zeer goed. Door middel van de verschillende groottes en de kleuren wordt geprobeerd aan te geven wat de aandachtsgebieden zijn in de buurt. 

Binnenkort beginnen we met experimenten voor het voeren van dialogen met behulp van het Dashboard. Naar aanleiding van de resultaten daarvan kan het ontwerp van het Dashboard aangepast worden. 

Radar grafiek die de scores op de 16 variabele weergeeft op een schaal van 1 tot 5

Enige variabelen uitgelicht

Score 3.5 van de 5

– 33% voelt zich vaak tot altijd eenzaam
– 56% voelt zich niet verbonden met de buurtbewoners

Inwoners tussen de 21 en 40 jaar voelen zich het meest eenzaam

Score 2.5 van de 5

– 51,7% vindt dat buurtactiviteiten niet aansluiten bij hun behoefte
– 68,1% vindt dat er niet genoeg buurtactiviteiten zijn

Score 3.3 van de 5

– 38% voelt zich niet veilig in de wijk
– 47% ervaart vaak tot altijd

Score 1 van de 5

– 82% voelt zich niet betrokken door de gemeente
– 86,4% voelt zich niet gehoord door de gemeente
– 81,1% vindt beleid niet aansluiten bij behoefte van de wijk

Score 2.7 van de 5

– 60,1% wordt niet voorzien in hun behoefte door het opleidingsaanbod
– 51,1% denkt geen goede opleidingskansen te hebben

Score 2 van de 5

– 74% is niet tevreden over het winkelaanbod
– 74% is niet tevreden over commerciële voorzieningen

Wat er mist: Supermarkt met meer en beter aanbod; Horeca; Pinautomaat; Diverse winkelaanbod (Bv. bakker, drogist)

Score 3 van de 5

– 43,4% ervaart maandelijks financiële problemen
– 47,2% komt niet goed rond van hun inkomsten

Meest problematische uitgaven: Energiekosten, huur, andere woonkosten (zoals water), dagelijkse boodschappen