De Venserpolder dialogen

Op maandag 22 mei 2023 heeft het team van lokale experts en onderzoekers een eerste Venserpolder Dialoog sessie bijgewoond. De dialoog werd begeleid door Roos Gerritsen en Dorien van Zandbergen (onderzoeksbureau UNFAQ). Zij zijn al voor langere tijd betrokken bij het project en hebben eind 2022 ook de co-creatie workshops begeleid waarin een welzijnsdashboard werd ontwikkeld https://www.welzijnsdashboard.nl/welzijnsdashboard-venserpolder/. 

Tijdens de dialoog sessie op 22 mei hebben de lokale experts en onderzoekers uitgesproken over wat zij hopen te bereiken met het Welzijnsdashboard. Op de korte termijn wilt iedereen dat het Welzijnsdashboard tot leven gebracht wordt en meer bekendheid krijgt zowel in de wijk als in de beleidspraktijk. Daarnaast werd door de lokale experts het belang van capaciteitsopbouw onderstreept; bewoners moeten de ruimte en hulp krijgen om te leren hoe zij het Welzijnsdashboard kunnen gebruiken als een democratisch instrument om de beleidsagenda te beïnvloeden.

Op de lange termijn moet het Welzijnsdashboard zorgen voor structurele en gelijkwaardige communicatie tussen bewoners en de beleidswereld waarbij wederzijds vertrouwen opgebouwd moet worden. Het doel hiervan is dat bewoners in wijken waar veel mensen het moeilijk hebben, eerder en beter gehoord worden door beleidsmakers zodat hun basisbehoeften en sociale behoeften beter gekend worden in de lokale beleidspraktijk en interventie. 

Kortom, iedereen was het erover eens dat het Welzijnsdashboard pas van waarde is als het écht gebruikt gaat worden.  Het team gaat zich hier dan ook voor lange tijd voor inzetten samen met partners in de wijk en het Masterplan Zuid Oost. Echter, zoals Gilma duidelijk aangaf, zijn er meerdere perspectieven nodig. Daarom is samenwerking met alle belanghebbende cruciaal.  In de komende maanden vindt een serie van Venserpolder Dialogen plaats:  met bewoners, ambtenaren, sociale partners in de wijk en , ondernemers. Het Welzijnsdashboard zal iedere keer het vertrekpunt worden van onderling gesprek over wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor wijkverbetering en wat werkt wel/niet en voor wie en waarom, en wat kunnen we hieraan doen? 

Iedereen is van harte welkom om op de volgende dagen een Venserpolder Dialoog sessie bij te wonen: 

Vrijdag 29 september 2023 (alleen voor beleidsmakers en bestuurders)

Zaterdag 30 september 2023 (alleen voor bewoners)

Vrijdag 13 oktober 2023 

Zaterdag 14 oktober 2023 

Vrijdag 3 november 2023

Zaterdag 4 november 2023

Je bent welkom vanaf 13.00 voor een door ons verzorgde lunch. De sessie start om 13.30 en eindigt om 16.00.

Locatie: buurtteam centrum (Albert Camuslaan 38). 

Aanmelden is niet verplicht maar wel handig. Dit kan bij: 

We zien je graag!