Welzijnsdashboards G-Buurt, Reigersbos en in Nieuw-West

Vanaf april 2024 is het Welzijnsdashboard project van start gegaan in de G-Buurt (in samenwerking met G-Buurt United) en Reigersbos (in samenwerking met bewonersplatform Reigersbos) in Zuidoost. In beide buurten wordt het Welzijnsdashboard de komende tijd ontwikkeld. Dit gebeurt via dezelfde stappen als in het proces dat in Venserpolder door ontwikkeld is. Momenteel houden de UvA onderzoekers interviews met ‘sleutelfiguren’ in de G-Buurt en Reigersbos. Zij delen hun expertise over het welzijn van bewoners en de initiatieven die al plaats vinden in de verschillende buurten. Vervolgens zijn bewoners aan zet om dit verder uit te diepen door hun ervaringen en perspectieven te delen. Dit gebeurt in drie co-creatie workshops per buurt geleid door Dorien Zandbergen en Roos Gerritsen. 

In de G-Buurt vinden de co-creatie workshops plaats in Grubbehoeve 38 van 19:00 tot 21:00 op:

  • Vrijdag 31 mei 
  • Vrijdag 14 juni
  • Dinsdag 2 juli 

Iedere bewoner is welkom om 18:30 voor een verzorgde maaltijd. 

In Reigersbos vinden de co-creatie workshops plaats van 19:00 tot 21:00 op:

  • Donderdag 30 mei 
  • Donderdag 13 juni
  • Maandag 23 september

Iedere bewoner is welkom om 18:30 voor een verzorgde maaltijd. 

In Nieuw-West zijn de afgelopen tijd meerdere presentaties gegeven aan bewoners(organisaties) over het Welzijnsdashboard. Dit werd met positiviteit en constructiviteit ontvangen, met het geweldige resultaat dat het Welzijnsdashboard ook ontwikkeld wordt in de Wegener Sleeswijk. Hier wordt nu verder contact gelegd met betrokkenen en bewoners die hun kennis over de wijk kunnen delen. Op 30 mei vindt er een kick-off plaats waarvoor mensen uitgenodigd zullen worden. Ook vinden eind mei enkele interviews plaats en worden de co-creatie workshops met bewoners gepland. Hierbij is het van groot belang dat benadrukt wordt dat de co-creatie sessies in alle vrijheid plaats kunnen vinden en dat het in het belang is van de bewoners.