Onderzoeksresultaten Venserpolder

Deze pagina laat specifiekere data en resultaten van onze metingen zien. Onderstaande tabellen bevatten de eerste resultaten, de pagina zal steeds verder aangevuld worden naarmate het onderzoek vordert.

Tabel 1 laat de meting per indicator zien, bijvoorbeeld: Hoeveel respondenten zijn niet tevreden over hun werksituatie op dit moment? Of hoeveel respondenten vinden de kwaliteit van het woningaanbod slecht? 

De tabellen 2 t/m 7  laten een aantal metingen per sub-groep zien. Deze sub-groepen zijn verdeeld naar: Leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, woningeigendom, het aantal jaar dat iemand in Venserpolder woont, en migratie achtergrond. Zo valt er bijvoorbeeld te zien welk percentage van respondenten tussen de 21 en 40 jaar betaald werk heeft en hoe dit zich verhoudt tot de leeftijdsgroep 41 tot 65 jaar. De indicatoren die in deze tabellen zijn uitgelicht vormen, volgens de lokale experts in dit onderzoek, aandachtsgebieden in Venserpolder. 

ballon_paars

"Er zijn weinig verse en gezonde producten te koop in Venserpolder"

Tabel 2 - De resultaten van de antwoorden op de vragenlijst naar leeftijd
Tabel 3 Resultaten van de vragenlijst per geslacht.
Tabel 4 Resultaten van de vragenlijst per afgerond opleidingsniveau
Tabel 5 Resultaten van de vragenlijst per woningeigendom categorie.
Tabel 6 Resultaten per jaren van wonen in de Venserpolder.
Tabel 7 Resultaten per catagorie migratieachtergrond.

Gezonde
levensstijl

Bewoners vinden gezond eten en sporten belangrijk voor hun welzijn. Ook vinden zij genoeg vrije tijd hebben belangrijk om gezond te leven. Hier ziet u of bewoners tevreden zijn over de mogelijkheden die Venserpolder biedt om te sporten en gezond te eten. En over hun hoeveelheid vrije tijd.

52%

is ontevreden
over sport en
gezond eten


68%

is ontevreden over hoeveelheid vrije tijd


Financiële
gezondheid

Financiële gezondheid is een belangrijk onderwerp voor bewoners in Venserpolder. Hier ziet u of bewoners rondkomen van hun inkomsten (uit werk of een uitkering). En of zij hun maandelijkse lasten kunnen betalen zonder financiële problemen te krijgen.

47%

komt niet goed rond

57%

ervaart financiële problemen

Buurt-activiteiten

Buurtactiviteiten in Venserpolder
zijn voor veel bewoners van grote
waarde. Hier ziet u of bewoners
vinden dat er genoeg
buurtactiviteiten zijn. En of de
bestaande buurtactiviteiten
aansluiten bij waar bewoners
behoefte aan hebben.

51%

wordt niet voorzien in behoeften

68%

mist activiteiten in de buurt