Onderzoeksresultaten Venserpolder

Deze pagina laat specifiekere data en resultaten van onze metingen zien. Onderstaande tabellen bevatten de eerste resultaten, de pagina zal steeds verder aangevuld worden naarmate het onderzoek vordert.

Tabel 1 laat de meting per indicator zien, bijvoorbeeld: Hoeveel respondenten zijn niet tevreden over hun werksituatie op dit moment? Of hoeveel respondenten vinden de kwaliteit van het woningaanbod slecht? 

De tabellen 2 t/m 7  laten een aantal metingen per sub-groep zien. Deze sub-groepen zijn verdeeld naar: Leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, woningeigendom, het aantal jaar dat iemand in Venserpolder woont, en migratie achtergrond. Zo valt er bijvoorbeeld te zien welk percentage van respondenten tussen de 21 en 40 jaar betaald werk heeft en hoe dit zich verhoudt tot de leeftijdsgroep 41 tot 65 jaar. De indicatoren die in deze tabellen zijn uitgelicht vormen, volgens de lokale experts in dit onderzoek, aandachtsgebieden in Venserpolder. 

ballon_paars

"Er zijn weinig verse en gezonde producten te koop in Venserpolder"

Tabel 1 Overzicht van indicatoren en meting
Tabel 2 - De resultaten van de antwoorden op de vragenlijst naar leeftijd
Tabel 3 Resultaten van de vragenlijst per geslacht.
Tabel 4 Resultaten van de vragenlijst per afgerond opleidingsniveau
Tabel 5 Resultaten van de vragenlijst per woningeigendom categorie.
Tabel 6 Resultaten per jaren van wonen in de Venserpolder.
Tabel 7 Resultaten per catagorie migratieachtergrond.