De variabelen

Prioriteiten vertalen naar meetbare variabelen

Naar aanleiding van workshops met lokale experts en onderzoekers zijn prioriteiten vastgesteld. Deze prioriteiten zijn meetbaar gemaakt in 16 variabelen die met 34 onderliggende indicatoren de diversiteit van welzijn in Venserpolder omvatten. 

In het Dashboard kijken we naar Welzijn als multidimensionaal concept wat materieel, subjectief en relationeel welzijn omvat. 

Variabelen voor materieel welzijn

Materieel welzijn is tastbaar, dat gaat over basisbehoeften zoals voedsel, onderdak en inkomen. 
De volgende variabelen vallen onder deze categorie: 

  • Financiele gezondheid –
    Dit is gemeten door te vragen of mensen goed kunnen rondkomen van hun inkomsten en of zij financiële problemen ervaren
  • Huisvesting
  • Werkgelegenheid
  •